NYheter

Styrelsen eftersöker medlemmar som vill engagera sig lite extra.
Till exempel skulle vi gärna vilja ha ett husombud i vart och ett av våra hus för att rapportera om bekymmer med nedskräpning, nedsmutsning el.dyl. och för att förmedla synpunkter, tips och idéer från grannarna. Vi vill också gärna få till stånd en trädgårdsgrupp som intresserar sig lite extra för den yttre miljön.
Kontakta Britt-Marie Hawthorne om Du är intresserad av något av detta.

Läs hela inlägget »
2018-06-13
Expeditionen sommarstänger
2018-03-14
Återställning av förråd efter brand på Finntorpsvägen 3
2018-01-09
Besiktning av hissar
2017-12-17
Påminnelse: Teckna Bostadsrättsförsäkring