Ordningsregler och riktlinjer

För att upprätthålla en säker och trevlig boendemiljö ska de boende i BRF Bergängen följa dessa regler för ordning och trivsel. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster även följer dessa regler.
Ordningsreglerna återfinns under rubriken Dokument till vänster.
Under fliken Dokument finns också styrelsens riktlinjer för dels andrahandsuthyrning och dels ombyggnad/renovering.

Se i övrigt föreningens stadgar.