Ordningsregler

För att upprätthålla en säker och trevlig boendemiljö ska de boende i BRF Bergängen följa dessa regler för ordning och trivsel. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster även följer dessa regler.
Ordningsreglerna återfinns under rubriken Dokument till vänster.

Se i övrigt föreningens stadgar.