Ordningsregler Lägenhet

 • För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Exempel på störningar kan vara: hög musik, tv-spel/datorspel som föranleder rop när det går bra/dåligt, sorl från fester, renoveringsarbeten m.m.
 • Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 23 på kvällen till kl 07 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.
 • Utför endast renovering/ombyggnationsarbete i lägenheten under dessa tider: vardagar kl 07.00 - 19.00 och helger kl 08.00 - 20.00
 • Ställ inte cyklar, barnvagnar etc i entré- och trapphus, vinds- eller källargång utan särskilt tillstånd. Inte heller dörrmattor utanför dörren är tillåtna (brandmyndighetens krav).
 • Sätt inte upp anslag, skyltar, markiser, antenner eller dylikt på fastigheten utan särskilt tillstånd.
 • Belamra ej vinds- eller källarkontor. (brandmyndighetens krav)
 • Spola ej ned föremål i toaletten som kan förorsaka stopp i avloppet.
 • Släng endast torra hushållssopor ilagda i påse eller paket av lämplig storlek i soptunnorna. Grovsopor lämnas i grovsoprum på Finntorpsvägen 5. Returpapper/kartong, glas, metall, plast, kläder etc lämnas i avsedda återvinningskärl.
 • Skaka ej eller vädra mattor, sängkläder eller dylikt från balkong eller fönster, utan använd därför avsedda vädringsställ.
 • Anmäl vattenskador och förekomst av ohyra eller skadeinsekter i lägenheten till Nomor eller föreningen utan oskäligt dröjsmål.
 • Underrätta föreningens styrelse om tillfällig adress vid längre tids bortavaro från lägenheten.
 • Gör ej väsentliga förändringar i lägenheten utan styrelsens medgivande.