Fastighetsbeteckningar

  • Finntorpsvägen 1, 3 -           Nacka Sicklaön 103:5
  • Finntorpsvägen 5 -               Nacka Sicklaön 104:2
  • Finntorpsvägen 7 -               Nacka Sicklaön 104:1
  • Finntorpsvägen 8 -               Nacka Sicklaön  96:1
  • Finntorpsvägen 9 -               Nacka Sicklaön 97:3
  • Setterwalls väg 2, 4 -             Nacka Sicklaön 104:2
  • Fredrik Jahns gränd 4–14    Nacka Sicklaön 103:5
  • Finntorpsvägen 6 (garaget)  Nacka Sicklaön 105:1