Fastighetsbeteckningar

  • Finntorpsvägen 1, 3 -        103:5
  • Finntorpsvägen 5 -            104:2
  • Finntorpsvägen 7 -            104:1
  • Finntorpsvägen 8 -             96:1
  • Finntorpsvägen 9 -             97:3
  • Setterwalls väg 2, 4 -        104:2
  • Fredrik Jahns gränd 4 – 14 - 103:5
  • Finntorpsvägen 6 (garaget) - 105:1