Dokument

För att upprätthålla en säker och trevlig boendemiljö ska de boende i Brf Bergängen följa gällande regler för ordning och trivsel. Boende i föreningen är också skyldiga att se till att deras gäster följer dessa regler.
På denna sida hittar ni bl a gällande stadgar, ordningsregler och styrelsens riktlinjer för andrahandsuthyrning och ombyggnad/renovering.

Stagdar

Brf Bergängen Stadgar, registrerade av Bolagsverket 2020-03-19

Ordningsregler, riktlinjer och blanketter

Ordningsregler (fastställda av styrelsen 2021-02-08)
Riktlinjer andrahandsuthyrning (fastställda av styrelsen 2021-02-08) - obs ansökan sker fr o m januari 2021 via mittriksbyggen.se.
Riktlinjer ombyggnad/renovering + länk till blankett Riksbyggen - Ändring i lägenhet
Instruktion gällande ventilation (Fönster- och takventiler ska rengöras minst 1 ggn/år. Fönsterventiler får inte sättas igen då det påverkar luftväxlingen i lägenheten negativt.)
Ansökan medlemskap pdf
Autogiro Riksbyggen pdf

Protokoll årsmöten

Årsredovisningar

Energideklarationer

Brf Bergängens energideklarationer är upprättade 2019 och gäller i 10 år. Mer information om energideklarationer finns bl a på Boverkets hemsida.