Säkerhetsdörr från SECOR

Föreningen har ett avtal om säkerhetsdörren Daloc S43 inkl. installation med SECOR.
Avtalsdetaljerna, information om Daloc S43 och en beställningsblankett finns här.