Säkerhetsdörr från SECOR

Föreningen har fått ett nytt erbjudande från SECOR avseende säkerhetsdörren Daloc S43.
Innehållet i erbjudandet, information om Daloc S43 och en beställningsblankett finns här.