Bredband

Föreningen har ett gruppavtal med Telenor som ger våra medlemmar gratis tillgång till bredbandsuppkoppling. För att få anslutning krävs att du tecknar ett eget avtal med Bredbandsbolaget. För information om överföringskapacitet och övrig prestanda samt frågor kontakta Bredbandsbolaget.

Tel: 020-222 222  Öppettider; Vardagar 8-19,  helger 9 - 17.

Från skåp i trapphuset utanför entrédörren går en kabel in i lägenheten som ger tillgång till bredbandet. Denna del av installationen ansvarar föreningen för. Dragningar i lägenheten svarar den enskilda medlemmen för. För högsta prestanda är det viktigt att inte skada kabeln samt använda rätt utrustning. För de som även använder bredband för telefoni-tjänster kopplas telefonutrustningen upp på första jacket i lägenheten, direkt innanför ytterdörren. Därefter kan övriga tillgängliga jack användas som vanligt.