Om Finntorp och Brf Bergängen

Riksbyggen Brf Bergängen i Nacka (org nr 714000-0154) är belägen i Finntorp som är en stadsdel i centrala Nacka. Kommunikationerna är goda med tät buss- och tågförbindelse till Slussen. Inom gångavstånd finns Sicka Köpkvarter och Nacka Forum med butiker, restauranger och annan service. Nackareservatet och Nyckelviken är två närliggande naturområden. Nacka strand, Marinstaden och Kvarnholmen nås enklast via strandpromenaden längs Svindersviken.

Föreningens byggnader runt Finntorps torg färdigställdes under åren 1951 till 1955 och omfattar totalt sex fastigheter. Byggnaderna innehåller 270 bostadsrätter och 30 lokaler för kontor, lager och butiker samt ett garage som har plats för cirka 70 fordon, en bilverkstad och förråd. Utöver detta finns ett 20-tal parkeringsplatser ovan mark. Föreningen har en god ekonomi. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter och lokaluthyrning.

Är du intresserad av att hyra lokal i Finntorp?
Mer information om lediga lokaler (kontor, lager, butikslokaler mm).

Nyheter

2020 > 09

Föreningens brandskyddsleverantör BST har ett erbjudande till våra medlemmar, klicka på bilden till höger för mer info.
 

Läs hela inlägget »

Nu är nyhetsbrevet för september 2020 publicerat. Föreningens nyhetsbrev anslås i våra trapphus och finns tillgängliga här på vår hemsida, under Medlemsinfo/Nyhetsbrev.

Kontakta vår expedition om du behöver nyhetsbrev eller annan information från föreningen i pappersform.

Läs hela inlägget »

I september 2020 öppnar föreningen upp ett övernattningsrum för föreningens medlemmar att hyra. 

Övernattningsrum (2 bäddar) Setterwalls väg 4, 1 tr (intill stora tvättstugan)
 
Rummet finns att hyra för Brf Bergängens medlemmar enligt nedan: 

 • Kostnaden är 200 kr per natt.
 • En depositionsavgift på 500 kr tas ut i förskott och återfås när rummet är städat och nyckeln återlämnad.
 • I rummet finns en bäddsoffa för 2 personer (inkl täcken och kuddar), micro, kylskåp och kaffe/vattenkokare. 
 • Bäddlinne och handdukar ingår inte.
 • Toalett finns utanför rummet i anslutning till tvättstugan.
 • Under pågående pandemi tas en extra avgift ut för extra rengöring, spritning.


Bokning

 • Bokning av rummet sker via mail till Eva Åkerberg, eva.aakerberg@gmail.com (minst en vecka innan ni önskar hyra rummet).
 • Rummet kan bokas vid ett tillfälle per gång av medlemmar och hyrs ut i mån av tillgänglighet.
 • Medlemmens namn, adress, e-post och telefon uppges vid bokning. Bokningen är genomförd då bokningsbekräftelse har erhållits.
 • Rummet kan bokas max 2 månader i förväg och för max 3 nätter i följd.
 • Incheckning från kl 14.00, utcheckning senast kl 12.00.   

   
Ordningsregler

 • Max 2 vuxna.
 • Rökning förbjuden.
 • Ingen öppen eld eller levande ljus. 
 • Inga husdjur får vistas i rummet.
 • Rummet ska städas efter avslutad vistelse, släng ev. sopor, använt husgeråd ska diskas och plockas undan, kuddar och täcken skakas utanför porten, dammsug golvet och torka av bänkar och ytor, dra ur sladden till kylskåpet. Vid ej städat rum behålls depositionsavgiften. 
 • Om något går sönder rapporteras det via mail till eva.aakerberg@gmail.com och betalas enligt Inventarielista.
 • Vid åverkan kommer medlemmen debiteras kostnaden för återställandet.
 • Vid förlorad nyckel kommer medlemmen att debiteras för ny nyckel/låskolv (250 kr).


Styrelsen har iordningställt och öppnat upp övernattningsrummet med förhoppning om att det ska komma till användning av våra medlemmar med gäster på besök. En utvärdering av hur rummet används och om föreningen klarar av att administrera detta kommer att ske till sommaren 2021.

Styrelsen

 

Läs hela inlägget »

Har du goda idéer till utformningen av Finntorps torg?

Planerad renovering av Finntorps torg samt underliggande garage
Brf Bergängens garage under Finntorps torg är i stort behov av renovering. Styrelsen har därför anlitat Riksbyggen för att hjälpa oss med att undersöka omfattningen av renoveringsbehovet samt hjälpa oss att ta fram en plan för genomförandet och budget för projektet. Vi har under det senaste året utfört provtagningar av betongen och under våren har vi även anlitat landskapsarkitekterna Landskapslaget att ta fram förslag på ny gestaltning av vårt torg (som även utgör tak till garaget). 
 
Ny gestaltning av Finntorps torg
Landskapslaget har tagit fram tre olika alternativa lösningar (Alternativ 1-3) för hur torget skulle kunna gestaltas. Nu vill vi veta vad våra medlemmar och andra Finntorps torg-intresserade har för synpunkter på dessa skisser. Vi vill gärna få med oss era goda idéer som vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet med projektet.

Sammanfattande information om planerad renovering. (pdf)

Skissförslag för Finntorps torg - Alternativ 1-3 (situationsplan och sektioner). (pdf)

Referensbilder för möblering och materialval. (pdf)
 
I de tre skisserna kan ni se olika lösningar för hur vi kan planera för cykelparkering (med/utan tak), möblering, markbeläggning (mönster/material), planteringar (storlek/höjd/placering), plats för olika aktiviteter och tillfälliga verksamheter (t ex torghandel, food-trucks och loppis).
 
I samtliga förslag har sophantering för Finntorpsvägen 3 placerats på samma ställe. Det finns även ett gemensamt tänk med en zon avsedd för uteserveringar längs fasaden på den södra delen av torget. Möjligheten att kunna äta vi fasta bord på de soliga delarna av torget finns också med i alla förslag.
 
Under sommaren 2020 har nya belysningsarmaturer installerats längs fasaden på den södra delen av torget. Men vi ser ett behov av att förbättra belysningen på torget, därför omfattar alla förslag idéer på kompletterande belysning.
 
Förslagen finns även att ta del av på Brf Bergängens expedition på Finntorpsvägen 5E. 

Wok One (fd kiosken)
Sedan 1970-talet har vi haft en kiosk på Finntorps torg. Kiosken har under åren arrenderats ut till olika verksamheter. Idag bedriver familjen Dao restaurangen Wok One. Tyvärr så ser vi ingen lösning för att under renoveringen kunna bevara den befintliga kioskbyggnaden på torget. Parterna har därför kommit överens om att arrendet ska upphöra i oktober 2020. Vi tackar för god mat och ett gott samarbete under åren!
 
Lämna dina synpunkter och idéer till oss!
Skicka in dina synpunkter och goda idéer till föreningens arbetsgrupp, senast den 30/9 2020.
Maila till styrelsen@bergangen.se eller lämna en lapp i föreningens brevlåda på Finntorpsvägen 5E, märk ”Finntorps torg”.

Fortsatt arbete med projektet
Genomförandebeslut för renoveringsprojektet kommer att fattas av föreningsstämma i Brf Bergängen. Då kommer budget och ekonomisk plan för projektet presenteras tillsammans med ett slutligt förslag till gestaltningen av Finntorps torg samt garagets nya utformning. Mer information om projekt- och tidplan kommer att presenteras under hösten.

Tack för ert engagemang!
/Arbetsgruppen för projekt Finntorps torg/garaget

Läs hela inlägget »

Eftersom stämman anordnades med hänsyn till pågående pandemi så håller styrelsen på medlemmars begäran nu ett separat informationsmöte då styrelsen berättar om vad som är på gång just nu och kan svara på medlemmarnas frågor.


Måndagen den 14 september kl 18.00 hälsar vi våra medlemmar välkomna till medlemsmöte på Finntorps torg
 
Agenda för mötet:
 
1.     Presentation av nya styrelsen
2.     Vårt samarbete med Riksbyggen och Allgranth
3.     Planerad renovering och upprustning av garaget och Finntorps torg
4.     Övriga frågor
5.     Möjlighet att besöka föreningens nya övernattningsrum på Setterwalls väg
 
Om du har något särskilt du vill att vi ska informera om på mötet går det bra att maila till styrelsen@bergangen.se alt lämna en lapp i vår brevlåda på Finntorpsvägen 5E.

Mötet hålls utomhus och om vi blir fler än 50 personer delar vi upp oss i flera grupper.
Vi har valt att inte ha någon förtäring under mötet. Mötet avslutas kl 19.00.

Välkomna!
Styrelsen Riksbyggen BRF Bergängen i Nacka

Läs hela inlägget »