Om Finntorp och BRF Bergängen

Bostadsrättsföreningen Bergängen med organisationsnummer 714000-0154 är belägen i Finntorp som är en stadsdel i centrala Nacka kommun. Finntorp gränsar till Sickla i väst, Värmdöleden i norr och Saltsjöbanan i söder. Bebyggelsen är en blandning av villor, radhus och lägenheter. Kommunikationerna till stan är goda med tät bussförbindelse till Slussen på 9 minuter. Inom gångavstånd finns Sicka Köpcentrum och Nacka Forum med butiker och restauranger. Nackareservatet och Nyckelviken är två närliggande naturområden.

Föreningens byggnader färdigställdes under åren 1951 till 1955 och omfattar totalt sex fastigheter. Byggnaderna innehåller 270 bostadsrätter och 30 lokaler för kontor, lager och butiker samt ett garage som har plats för cirka 70 fordon, en bilverkstad och förråd. Utöver detta finns ett 20-tal parkeringsplatser ovan mark.

Föreningen har en god ekonomi. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter och lokaluthyrning.

Nyheter

2018

Styrelsens nyhetsbrev kan fortsättningsvis återfinnas i vänsterspalten under fliken Medlemsinfo.

Läs hela inlägget »

Under  Medlemserbjudanden återfinns det uppdaterade avtalet med Secor om installation av säkerhetsdörrar.

Läs hela inlägget »

Kommunens huvudvattenledning som löper under trädäcken utanför de nya lägenheterna på Finntorpsvägen 3 (invid Setterwalls väg) har sprungit läck och orsakat läckage in till källarförråden. För att kommunen ska komma åt ledningen har trädäcken ifråga måst rivas.

Läckan är nu lagad och fuktsanering liksom markåterställning pågår.

Läs hela inlägget »

Styrelsen eftersöker medlemmar som vill engagera sig lite extra.
Till exempel skulle vi gärna vilja ha ett husombud i vart och ett av våra hus för att rapportera om bekymmer med nedskräpning, nedsmutsning el.dyl. och för att förmedla synpunkter, tips och idéer från grannarna. Vi vill också gärna få till stånd en trädgårdsgrupp som intresserar sig lite extra för den yttre miljön.
Kontakta Britt-Marie Hawthorne om Du är intresserad av något av detta.

Läs hela inlägget »

Förrådet är helt återställt förutom nya burar. Föreningen har dock fått ett föreläggande från Brandskyddsmyndigheten att innan förrådet kan tas i bruk, måste det installeras en rökgasventilation. Det har varit komplicerat att hitta en lösning, då förrådet ligger på minus 2, och ursprungligen inte var tänkt som förråd. Styrelsen har anlitat en brandingenjör som nu kommit med förslag på olika lösningar. Styrelsen hoppas och tror på en snar lösning.

Läs hela inlägget »
Vi har genomfört en besiktning av samtliga hissar och vissa mindre serviceåtgärder kommer att genomföras under vecka 3.
Läs hela inlägget »