Om Finntorp och BRF Bergängen

Bostadsrättsföreningen Bergängen med organisationsnummer 714000-0154 är belägen i Finntorp som är en stadsdel i centrala Nacka kommun. Finntorp gränsar till Sickla i väst, Värmdöleden i norr och Saltsjöbanan i söder. Bebyggelsen är en blandning av villor, radhus och lägenheter. Kommunikationerna till stan är goda med tät bussförbindelse till Slussen på 9 minuter. Inom gångavstånd finns Sicka Köpcentrum och Nacka Forum med butiker och restauranger. Nackareservatet och Nyckelviken är två närliggande naturområden.

Föreningens byggnader färdigställdes under åren 1951 till 1955 och omfattar totalt sex fastigheter. Byggnaderna innehåller 270 bostadsrätter och 30 lokaler för kontor, lager och butiker samt ett garage som har plats för cirka 70 fordon, en bilverkstad och förråd. Utöver detta finns ett 20-tal parkeringsplatser ovan mark.

Föreningen har en god ekonomi. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter och lokaluthyrning. F.n har vi dessa lediga lokaler:
Butik/kontor + lager, Gamla Värmdövägen 5, 160 kvm.
Lager /förråd, Fredrik Jahns gränd 4, 92 kvm. Förfrågningar skickas till; info@bergangen.se

Nyheter

2017 > 07

Styrelsen har vid upprepade tillfällen försökt att komma i kontakt med dig/er som hyr ett förråd i den inre förrådsdelen på Finntorpvägen 3, -2 tr. Den s.k. brottarlokalen.

Vi ber er att skyndsamt att tömma det ni vill spara senast söndag 16/7-2017 samt att ni lämnar nyckeln i postlådan vid expeditionen på Finntorpsvägen 5). Annars kommer OCAB bli tvungna att bryta upp dörren och tömma förrådet. Kvarvarat lösöre kommer att magasineras under sex månader mot en avgift.

Vi har upprepade gånger påtalat at ni måste tömma era förråd och lämna i nyckarna så att OCAB kan tömma resten. Saneringen får inte stanna av, det drabbar samtliga medlemmar negativt!

Vänligen,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Föreningens underhållsplan finns tillgänglig på föreningens expedition för alla medlemmar som vill läsa den.

Läs hela inlägget »

Av förekommen anledning vill vi betona viken av att hålla trapphusen fria från cyklar, barnvagnar och andra hinder. Trapphuset kan vara våran väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.  Framkomligheten får inte hindras!

Läs hela inlägget »

Efter stölden av låset till grovsoprummet har styrelsen arbetat för att få fram ett nytt lås vilket har visat sig vara mycket svårt. Boende på Finntorpsvägen 7-8-9 ska nu kunna öppna låset. Vi arbetar för att få det att fungera även för SWV4.

Läs hela inlägget »

Den 14 augusti kl 09-17 kommer väglinjerna i garaget att målas om. Garaget måste därför tömmas på bilar. Föreningen förbehåller sig rätten att debitera kvarlämnade bilars ägare motsvarande den extra kostnad som uppstår för föreningen då arbetet inte kan slutföras.

Läs hela inlägget »

Återställning av källar/förrådsutrymmet pågår men det är en diger process som tyvärr kommer att ta tid. Polisens utredning pågår än, när styrelsen får ta del av dess resultat kommer vi givetvis att direkt meddela er medlemmar.

Läs hela inlägget »