Om Finntorp och BRF Bergängen

Bostadsrättsföreningen Bergängen med organisationsnummer 714000-0154 är belägen i Finntorp som är en stadsdel i centrala Nacka kommun. Finntorp gränsar till Sickla i väst, Värmdöleden i norr och Saltsjöbanan i söder. Bebyggelsen är en blandning av villor, radhus och lägenheter. Kommunikationerna till stan är goda med tät bussförbindelse till Slussen på 9 minuter. Inom gångavstånd finns Sicka Köpcentrum och Nacka Forum med butiker och restauranger. Nackareservatet och Nyckelviken är två närliggande naturområden.

Föreningens byggnader färdigställdes under åren 1951 till 1955 och omfattar totalt sex fastigheter. Byggnaderna innehåller 270 bostadsrätter och 30 lokaler för kontor, lager och butiker samt ett garage som har plats för cirka 70 fordon, en bilverkstad och förråd. Utöver detta finns ett 20-tal parkeringsplatser ovan mark.

Föreningen har en god ekonomi. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter och lokaluthyrning. F.n har vi dessa lediga lokaler:
Butik/kontor + lager, Gamla Värmdövägen 5, 160 kvm.
Lager /förråd, Fredrik Jahns gränd 4, 92 kvm. Förfrågningar skickas till; info@bergangen.se

Nyheter

2017 > 02

På grund av brister i konstruktionen kommer skärmtaket på den gamla macken att rivas.

Läs hela inlägget »

Datumet för föreningsstämman är satt till torsdagen den 18 maj. Separat kallelse kommer. Precis som förra året kommer vi att träffas i Skafferiets lokal på Ryssviksvägen 2. Det kommer att bjudas på förtäring.

Sista dagen för inlämnande av motioner är den 28:e februari. Motioner måste inlämnas skriftligen.

Läs hela inlägget »

Föreningen välkomnar TanExpress och Bessima Basna Haido som ny hyresgäst i den lokal på torget som tidigare hyrdes av SolarieÖarna. Man kommer att genomföra vissa renoveringar för att anpassa lokalen till den nya verksamheten.

Läs hela inlägget »

Någon har stulit den ena låskolven för grovsoprummet vid Finntorpsvägen 5. Föreningen har polisanmält stölden. En ny låskolv kommer att sättas in.
 
Under den senaste tiden har det dessutom varit rörligt i grovsoprummet. Sopor som inte är att beteckna som grovsopor har lämnats och skrymmande föremål som inte får plats i kärlen har placerats på golvet istället för att monteras ned. Bortforsling av dessa sopor kostar extra för föreningen och i slutändan för medlemmarna.
 
Styrelsen kommer att sätta upp tydligare anvisningar i grovsoprummet så att endast grovsopor lämnas och att dessa sopor slängs i behållarna.

Läs hela inlägget »