Om Finntorp och Brf Bergängen

Riksbyggen Brf Bergängen i Nacka (org nr 714000-0154) är belägen i Finntorp som är en stadsdel i centrala Nacka. Kommunikationerna är goda med tät buss- och tågförbindelse till Slussen. Inom gångavstånd finns Sicka Köpkvarter och Nacka Forum med butiker, restauranger och annan service. Nackareservatet och Nyckelviken är två närliggande naturområden. Nacka strand, Marinstaden och Kvarnholmen nås enklast via strandpromenaden längs Svindersviken.

Föreningens byggnader runt Finntorps torg färdigställdes under åren 1951 till 1955 och omfattar totalt sex fastigheter. Byggnaderna innehåller 270 bostadsrätter och 30 lokaler för kontor, lager och butiker samt ett garage som har plats för cirka 70 fordon, en bilverkstad och förråd. Utöver detta finns ett 20-tal parkeringsplatser ovan mark. Föreningen har en god ekonomi. Intäkterna kommer främst från månadsavgifter och lokaluthyrning.

Är du intresserad av att hyra lokal i Finntorp? Mer information om lediga lokaler (kontor, lager, butikslokaler mm).

Nyheter

2017

Glöm i julstöket inte att teckna en bostadsrättsförsäkring till eran hemförsäkring om ni saknar sådan. Från och med 2018-01-01 kommer den kollektiva bostadsrättsförsäkring som föreningen har haft med Länsförsäkringar att upphöra. Samtliga medlemmar skall därför teckna en bostadsrättsförsäkring som komplement till sin hemförsäkring fr.o.m. 1 januari 2018.

Läs hela inlägget »

Föreningen har under året färdigställt ett antal burförråd för uthyrning till våra medlemmar. Uthyrningen kommer att starta i början av 2018. Är ni intresserade så kan ni redan nu kontakta Eva på receptionen för mer information.

Läs hela inlägget »

På senare tid har det vart oordning i föreningens tvättstugor. Var vänlig tänk på den som ska tvätta efter dig och lämna tvättstugan så som ni fann den. Plocka upp efter er, släng tomma förpackningar och rensa torktumlarna från ludd.

Läs hela inlägget »

Vi vill påminna om att allt som slängs i grovsoprummet måste rymmas i plastbehållarna. Större grovsopor måste ni själva lämna till återvinningcentralen. Föreningen måste ofta beställa extra hämtningar vilket kostar oss.

Läs hela inlägget »

På förekommen anledning påminner vi om att ordningsreglerna för hög musik/störningar gäller dygnet runt, inte bara mellan 23-07. Ta hänsyn till dina grannar!

Läs hela inlägget »

Nu i juletider myser vi ofta med tända ljus. Var rädda om er och glöm inte släcka efteråt!

Läs hela inlägget »

P.g.a. ett planerat läkarbesök så kommer expen att vara stängd måndagen den 11/12. Eva svarar i telefon och kollar mail efter kl 10:30 men kommer inte att vara på plats under dagen.

MVH
Styrelsen BRF Bergängen

Läs hela inlägget »

Från och med den 22/12 t.o.m. 7/1-18 kommer expeditionen att vara stängd eftersom Eva har julledigt. Felanmälningar görs som vanligt till fastighetskötaren Allgranth.

MVH
STyrelsen BRF Bergängen

Läs hela inlägget »

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna med 3% från 1 januari 2018 för bostadsrätter och hyresrätter. Lokaler, p-platser och garageplatser omfattas ej.
 
Föreningen har under de senaste åren haft negativt resultat, trots låga räntor och amorteringsfria lån.
Detta innebär att intäkterna inte täcker kapitalkostnaderna och avsättningen till reparationsfonden som krävs enligt stadgarna.
 
Samtidigt har föreningen en del större underhållsprojekt (Torget, Garaget , Fasader, Hissar m.m.) framför sig. Därutöver har föreningens fastigheter drabbats av en de oförutsedda kostnader (vattenskador, brand m.m.), som inte täcks av de löpande intäkterna utan har belastat den befintliga likviditeten.
 
Konsekvensen av detta är att föreningen antingen kan låna pengar för att klara av behovet eller höja avgifterna. Alternativet är att låta bli att genomföra det nödvändiga underhållet och låta fastigheterna förfalla samt drabbas av kostnaderna när ”olyckan” är framme.
 
Om föreningen lånar pengar eller låter bli att höja avgifterna och amortera på de befintliga lånen, vältrar man kostnaderna på framtida medlemmar. En höjning av avgifterna anses därför nödvändig.
 
Det bör poängteras att avgifterna inte har höjts under de senaste tio åren. Samtidigt har föreningens löpande kostnader för underhåll av fastigheterna successivt ökat eftersom våra serviceavtal och avtal med övriga entreprenörer som anlitas för att utföra arbeten i föreningen följer årlig prisindexering.

Läs hela inlägget »

I samband med att Fastighetsförsäkringen upphandlas så kommer det kollektiva bostadsrättsförsäkring som föreningen har haft med Länsförsäkringar att avslutas. Det har konstaterats att den kollektiva lösningen kostar mer för föreningen i både premie och när olyckan är framme.
 
Samtliga medlemmar skall därför teckna en bostadsrättsförsäkring som komplement till sin hemförsäkring fr.o.m. 1 januari 2018. Om du innehar en bostadsrätt men saknar hemförsäkring med bostadsrättstillägg kan du råka ut för höga kostnader om olyckan skulle vara framme!
 
Förtydligande mellan hem-, bostadsrätts-, och föreningens fastighetsförsäkring
 
Hemförsäkring
Din hemförsäkring gäller för ditt lösöre och ersätter skador som bl. a beror på: Stöld, Läckage, Brand. Försäkringen ersätter också hushållsmaskiner samt glas i dörrar och fönster. Försäkringen ersätter merkostnader som kan tillkomma vid en evakuering. Ansvarsförsäkring kan betala ersättning om du som privatperson blir skadeståndsskyldig. I hemförsäkring ingår även andra viktiga moment som t ex reseskydd, rättsskydd och överfallsskydd.
 
Bostadsrättsförsäkring
Ditt bostadsrättstillägg ersätter skador på bostadsrätten som du är skyldig att underhålla såsom: Badrum (yt- och tätskikt och badrumsporslin). Några bolag ersätter inte yt- och tätskikt, om dessa är orsak till skadan. Kök (kyl, frys, spis, fläkt, diskbänk), Vattenledningar i lägenheten, Övrigt (t ex golv, dörrar, fönster, elledningar) Bostadsrättstillägget ersätter skador på egen bekostad, fast inredning, som du eller tidigare ägare skaffat till bostaden.
 
Alla medlemmar behöver teckna en bostadsrättsförsäkring med sitt försäkringsbolag fr.o.m. 1 januari 2018 då föreningens kollektiva avtal upphör att gälla.
 
Fastighetsförsäkring
Bostadsrättsföreningen har en egen fastighetsförsäkring. Försäkringen innehåller Egendomsskydd, Hyresförlust, Ansvars- och Rättsskyddsförsäkring, Olycksfall för boende och besökare, Maskinförsäkring för byggnad, Oljeskadeförsäkring och Saneringsförsäkring.

Läs hela inlägget »

Föreningen har sedan ett par år haft fastighetsförsäkringsavtal med Länsförsäkringar. Länsförsäkringar har i oktober meddelat att man avser höja premien med dryga 11% för nästa avtalsperiod.
 
Styrelsen har därför tagit in en extern part för att upphandla fastighetsförsäkringen, konkurrensutsätta minst fem försäkringsbolag mot varandra och förorda det bästa alternativet för föreningen. Styrelsen avser att upphandla fastighetförsäkringen årligen med start 2018-01-01.

Läs hela inlägget »

Återställningen av källaren är inledd. Styrelsen väntar på svar från Södertörns brandförsvarsförbund på ett inlämnat förslag för förbättrad brandgasevakuering från källaren på plan -2. Vid brandtillfället fungerade brandgasevakueringen inte tillfredställande.
 
Innan burarna i källaren kan återinstalleras måste brandförsvaret ge sitt godkännande till de föreslagna lösningarna eftersom de kan komma att påverka källarutrymmet. Vi får inte bruka källaren som förråd innan den nya lösningen är på plats.

Läs hela inlägget »

För att stärka skalskyddet på Finntorpsvägen 3 så kommer vi att installera ett nytt låssystem med brickor till entrén samt till förråden i källaren. Arbetet har inletts. Mer information kommer.

Läs hela inlägget »

Under oktober och november genomförs en omfattande uppdatering av föreningens brandskydd. Det handlar om brandtätning, installation av dörrstängare, brandsläckare, nödljusarmaturer, brandvarnare med mera. Detta gör vi för att föreningen ska få ett fullgott brandskydd.

Läs hela inlägget »

P.g.a. sjukdom i familjen behöver Eva på expeditionen arbeta hemma under vecka 38.

Vänligen Styrelsen

Läs hela inlägget »

Återställning av källarförrådet har under delar sommaren stått mer eller mindre stilla p.g.a. brist på arbetskraft under semestertiden. Vi beklagar detta och har framför kritik mot planeringen. Tidsplanen för saneringen har p.g.a. detta fått skjutas fram. Vecka 38 ska OCAB vara klara med saneringen, Gärdets Bygg kommer då ta vid för att bygga upp förråden igen.

Läs hela inlägget »

Efter stölden av låset till grovsoprummet har styrelsen arbetat för att få fram ett nytt lås vilket har visat sig vara mycket svårt. Nu har ett kodslås installerats så att alla boende enkelt kan ta sig in. Koden distibueras i kommande nyhetsbrev. Koden kommer att bytas med jämna mellanrum.

Läs hela inlägget »

Av förekommen anledning vill vi betona viken av att hålla trapphusen fria från cyklar, barnvagnar och andra hinder. Trapphuset kan vara våran väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.  Framkomligheten får inte hindras!

Läs hela inlägget »

Föreningen har tydliga ordningsregler som alla medlemmar måste följa. För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Exempel på störningar kan vara: hög musik, tv-spel/datorspel som föranleder rop när det går bra/dåligt, sorl från fester, renoveringsarbeten m.m.
 
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 23 på kvällen till kl 07 på morgonen.  Ordningsreglerna finns att läsa i sin helhet på: www.bergangen.se

Läs hela inlägget »

Styrelsen har vid upprepade tillfällen försökt att komma i kontakt med dig/er som hyr ett förråd i den inre förrådsdelen på Finntorpvägen 3, -2 tr. Den s.k. brottarlokalen.

Vi ber er att skyndsamt att tömma det ni vill spara senast söndag 16/7-2017 samt att ni lämnar nyckeln i postlådan vid expeditionen på Finntorpsvägen 5). Annars kommer OCAB bli tvungna att bryta upp dörren och tömma förrådet. Kvarvarat lösöre kommer att magasineras under sex månader mot en avgift.

Vi har upprepade gånger påtalat at ni måste tömma era förråd och lämna i nyckarna så att OCAB kan tömma resten. Saneringen får inte stanna av, det drabbar samtliga medlemmar negativt!

Vänligen,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Föreningens underhållsplan finns tillgänglig på föreningens expedition för alla medlemmar som vill läsa den.

Läs hela inlägget »

Av förekommen anledning vill vi betona viken av att hålla trapphusen fria från cyklar, barnvagnar och andra hinder. Trapphuset kan vara våran väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner.  Framkomligheten får inte hindras!

Läs hela inlägget »

Efter stölden av låset till grovsoprummet har styrelsen arbetat för att få fram ett nytt lås vilket har visat sig vara mycket svårt. Boende på Finntorpsvägen 7-8-9 ska nu kunna öppna låset. Vi arbetar för att få det att fungera även för SWV4.

Läs hela inlägget »

Den 14 augusti kl 09-17 kommer väglinjerna i garaget att målas om. Garaget måste därför tömmas på bilar. Föreningen förbehåller sig rätten att debitera kvarlämnade bilars ägare motsvarande den extra kostnad som uppstår för föreningen då arbetet inte kan slutföras.

Läs hela inlägget »

Återställning av källar/förrådsutrymmet pågår men det är en diger process som tyvärr kommer att ta tid. Polisens utredning pågår än, när styrelsen får ta del av dess resultat kommer vi givetvis att direkt meddela er medlemmar.

Läs hela inlägget »

Eva som jobbar på våran expedition har semester vecka 27 -31. Expeditionen kommer under detta tid att vara obemannad.

MVH
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Hej,

tvätthallen kommer att målas om den 26 och 27 juni. Hallen kommer då att vara stängd. Vi hoppas alla detta inte kommer att orsaka några besvär för er.

MVH
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Den 9/6 byter vi kod i samtliga portar. Informationen gick ut i helgen via brev.

Vänligen,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Riksbyggen är försenade med att skicka ut avgiftsavierna. Orsäkern är en omläggning av deras affärssystem.

MVH
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Med anledning av branden behöver Länsförsäkringar, saneringsfirman OCAB & Gärdets Bygg göra en komplett besiktning av fastigheten på Finntorpsvägen 3 på måndag den 22 maj och behböer därför tillträde till lägenheterna.

Närmare informaton till de boende has postats och satts upp i porten.

Vänligen,
Styrelsen

 

Läs hela inlägget »

Kära medlemmar,
till följd av den allvarliga branden natten mot lördag är det av naturliga skäl många som mår dåligt, är oroliga och många som har frågor.

Styrelsen tillsammans med Södertörns Brandförsvar vill därför kalla till ett informationsmöte på Bergängens expedition på Finntorpsvägen 5E.

Ni som kan och vill är varmt välkomna tidagen den 16 Maj kl 18:00.

Brandkåren har delat ut ett informationsblad till alla boende. Det finns även att ladda ned här.
 
Vänligen,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Det har varit en brand natten till lördag inne i förrådsområdet på Finntorpsvägen 3, vångsplan -2. Rökutvecklingen har varit mycket kraftig och spred sig till fler våningar i fastigheten.
 
Polisen har spärrat av den berörda delen av fastigheten, där ingen får vistas. Detta gäller till att den tekniska utredningen är klar.
 
Alla medlemmar uppmanas att kontakta sitt hemförsäkringsbolag och anmäla händelsen, men en skadekontroll kan först göras efter det att den tekniska utredningen är klar.
 
Brandkåren har delat ut ett informationsblad till alla boende. Det finns även att ladda ned här.

Uppmaning: Undvik om möjligt att öppna dörrarna till förråden för att undvika att sot och lukt tränger in.
 

Med vänliga hälsningar
 
 
Styrelsen
Brf Bergängen

Läs hela inlägget »

Styrelsen har kontaktat fastighetsvärden Allgranth för att genomföra en cykelrensning. Cyklarna kommer att märkas med förfallodag när kvarvarande cyklar forslas bort.

Kvarvarande cyklar kommer att lagras i minst 6 månader för att eventuella cykelägare skall få en chans att få tillbaka sin cykel. Efter 6 månaders lagring tillfaller kvarvarande cyklar föreningen.

MVH
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Tid och plats
Torsdagen den 18 Maj 2017 kl. 18.30
Skafferiet, Ryssviksvägen 2, 131 36 Nacka
Dörrarna öppnas kl.18.00

Inbjudan finns att läsa/ladda hem här.

Vänligen,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nedan gäller Finntorpsvägen 7,8,9 samt Setterwalls väg 4.

Under dagtid onsdagen den 17/5 maj kommer Protektia Brandskydd AB tillsammans med fastighetsskötaren Allgranth att genomföra kontroll och underhåll av brandventilatorerna i trapphuset, utrymningsluckorna på balkongerna samt tillhörande stegjärn.

Protektia och Allgranth kommer att behöva tillträde till samtliga lägenheter med utrymningslucka och/eller stegjärn. Det är viktigt att vi städar undan eventuella hinder/bråte från våra balkonger för att underlätta kontrollen.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma och släppa in kontrollanterna ber vi er att lämna dörrnyckel i ett kuvert med namn, adress, våning och lägenhetsnummer i Expeditionens brevlåda på Finntorpsvägen 5 E. För att Eva ska hinna organisera så måste nycklarna vara inlämnade senast måndagen den 15/5.

Om eran balkong saknar utrymningslucka och stegjärn behöver ni naturligtvis inte lämna in någon nyckel!

MVH Styrelsen

Läs hela inlägget »

Eva har semester och receptionen kommer därför att vara obemannad under vecka 28. Hon kommer dock att svara på mail och telefonsamtal på torsdagen den 4/5.

Vänligen,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Av förekommen anledning vill styrelsen påtala att det råder totalt förbud mot att kasta fimpar i och kring föreningens fastigheter!

Förutom att det skräpar ned riskerar fimparna att antända gräsmattorna kring fastigheterna.  Detta kan leda till katastrof om gräsmattan fattar eld och sedan antänder de buskar som finns utmed husen!

Senast för något år sedan uppstod en gräsbrand p.g.a. att en fimp slängdes från en balkong i punkthusen!

Vänligen,
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Styrelsen välkomnar varmt J's Blomsterverkstad som ny hyresgäst på Värmdövägen 1 och önskar lycka till med verksamheten.

Läs hela inlägget »

Företaget neTel kommer att påbörja uppgraderingen av TeliaSoneras anläggning samt antenner på Finntorpsvägen 9 med start Torsdagen den 16/3
Arbetet kommer att ske i källare och på tak och kommer att ta ca 3-4 arbetsdagar.
 
Man kommer att behöva stänga av hissen i några timmar med start Torsdag 16/3 kl 08:00 då kablaget går i hisschaktet. Detta kommer tyvärr medföra vissa störningar för oss boende.
 
Frågor kan ställas till Janne Kauppinen, Projektkoordinator
Janne.Kauppinen@netel.se
073 385 75 76
 
MVH
Styrelsen

Läs hela inlägget »

På grund av brister i konstruktionen kommer skärmtaket på den gamla macken att rivas.

Läs hela inlägget »

Datumet för föreningsstämman är satt till torsdagen den 18 maj. Separat kallelse kommer. Precis som förra året kommer vi att träffas i Skafferiets lokal på Ryssviksvägen 2. Det kommer att bjudas på förtäring.

Sista dagen för inlämnande av motioner är den 28:e februari. Motioner måste inlämnas skriftligen.

Läs hela inlägget »

Föreningen välkomnar TanExpress och Bessima Basna Haido som ny hyresgäst i den lokal på torget som tidigare hyrdes av SolarieÖarna. Man kommer att genomföra vissa renoveringar för att anpassa lokalen till den nya verksamheten.

Läs hela inlägget »

Någon har stulit den ena låskolven för grovsoprummet vid Finntorpsvägen 5. Föreningen har polisanmält stölden. En ny låskolv kommer att sättas in.
 
Under den senaste tiden har det dessutom varit rörligt i grovsoprummet. Sopor som inte är att beteckna som grovsopor har lämnats och skrymmande föremål som inte får plats i kärlen har placerats på golvet istället för att monteras ned. Bortforsling av dessa sopor kostar extra för föreningen och i slutändan för medlemmarna.
 
Styrelsen kommer att sätta upp tydligare anvisningar i grovsoprummet så att endast grovsopor lämnas och att dessa sopor slängs i behållarna.

Läs hela inlägget »

En av låskolvarna i dörren på grovsoprummet vid Finntorpsvägen 5 har borrats bort. Det är oklart vem som ligger bakom. Ärendet är felanmält. 

Läs hela inlägget »

Redan nu vill styrelsen meddela att det preliminära datumet för föreningstämman är satt till tisdagen den 16 maj. Separat kallelse kommer. Ambitionen är att precis som senast hålla stämman i Skafferiets lokal på Ryssviksvägen.

Sista dagen för inlämnande av motioner är den 28:e februari. Motioner måste inlämnas skriftligen.

Läs hela inlägget »

Lägenheterna är färdigbyggda och besiktningen är klar. Annonsering är på gång. Förhoppningsvis kan vi snart välkomna våra nya grannar!

Läs hela inlägget »

Riksbyggen har på sin hemsida en bra E-utbildning om att bo i bostadsrätt:
https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/e-utbildning-bo-i-bostadsratt/

Läs hela inlägget »

Det har stormat ordentligt den senaste veckan. Tänk på placera blomlådor, krukor och dyl. innanför balkongräcket då de annars riskerar att falla ned och skada människor och egendom.

Vissa av balkongerna i punkthusen har golvluckor och stegjärn som används vid utrymning av fastigheten. Det är viktigt att dessa luckor inte täcks över så att funktionen försvåras.

Läs hela inlägget »

Det har under helgerna skett ett inbrott i ett källarförråd på Finntorpsvägen 3. Dessutom har någon brytit upp en dörr i källaren och därigenom tagit sig in i en central tilhörande grannfastigheten. Styressen tittar på åtgärder för att försvåra för buset.
 
Tänk på att stänga och låsa ordentligt om er och att vara uppmärksamma.

Läs hela inlägget »