OVK utförs 15-31 mars

I flerbostadshus måste obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utföras med återkommande intervall om 3 år eller 6 år. Nu är det dags för OVK i våra lägenheter. Föreningen har anlitat Raukas Ventilation AB att utföra OVK, inkl rensning av frånluftskanaler och frånluftsdon samt injustering av luftflöden.

OVK är planerad att starta v 11 och pågå ca 3 veckor, se prel tider för resp trapphus nedan. Aviseringen till boende sker 2-3 veckor innan besök. Vi inleder arbetet på Fredrik Jahn gränd och Finntorpsvägen 3, därefter går vi vidare till punkthusen.

Pga rådande pandemi så kommer särskilda försiktighetsåtgärder tillämpas:
  • Raukas går ej in i lägenheter där de boende är hemma och sjuka i smittsam sjukdom, oavsett sjukdom.
  • Raukas använder andningsskydd vid arbeten i lägenheter där det finns boende hemma.
  • Raukas använder engångshandskar vid arbete i lägenheter, dessa byts mellan varje lägenhet, alternativt rengör de händerna med engångstrasor samt handsprit mellan varje lägenhet.
  • Raukas försöker alltid hålla ett avstånd om minst 2 meter till de beonde.
Inför besöket ber vi boende att rengöra spalt-/friskluftsventiler i fönstren. Detta för att injusteringen av luftflöden i respektive lägenhet ska bli korrekt.

Adress                                                                             Datum
Fredrik Jahns gränd 4-6                                               15/3
Fredrik Jahns gränd 8-10 (10:an 1301-1501)           16/3
Fredrik Jahns gränd 10-14 (10:an 1101-1205)         17/3
 
Finntorpsvägen 3 (plan 3-4)                                       18/3
Finntorpsvägen 3 (plan bv-2)                                     22/3
 
Setterwalls väg 4 (1601-2001)                                   23/3
Setterwalls väg 4 (bv-1504)                                        24/3
 
Finntorpsvägen 7 (1501-2001)                                  25/3
Finntorpsvägen 7 (bv-1404)                                       29/3
 
Finntorpsvägen 8 (1501-1901)                                  30/3
Finntorpsvägen 8 (bv-1404)                                       31/3
 
Finntorpsvägen 9 (1501-1901)                                  30/3
Finntorpsvägen 9 (bv-1404)                                       31/3

För att hålla nere föreningens kostnader för OVK är vi alla tacksamma för att ni vid det aviserade tillfället ger Raukas tillträde till er lägenhet. Tidsbokning kan ej göras men vi börjar generellt högst upp och går sedan nedåt i resp trapphus.

 

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter