Stamspolning pågår

Solna högtrycksspolning AB har påbörjat arbetet med att rensa/högtrycksspola stammar och vattenlås från kök och badrum i föreningens lägenheter. För närvarande har man kommit till Finntorpsvägen 3 för att fortsätta på Setterwalls väg 4 på fredag. Därefter följer övriga punkthus från mitten av nästa vecka.
Information för respektive hus anslås i entréerna men information för respektive lägenhet delas ut i brevinkastet. Det är mycket viktigt att stamspolning sker från samtliga lägenheter så att framtida stopp i avloppen undviks.

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter